Dr. Huy Clinic – Chi nhánh Quận 3, Số 90, Đường số, 02 Nguyễn Hiền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 90, Đường số, 02 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 8682
Trang web doctormezo.com.vn
Vị trí chính xác 107.731.178, 1.066.815.173


Địa chỉ Dr. Huy Clinic - Chi nhánh Quận 3 ở đâu?

Số 90, Đường số, 02 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dr. Huy Clinic - Chi nhánh Quận 3 như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-17:30], Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Ngoài Giờ Bs Phan Ngọc Duy Cần, Phú Thạnh