Dream Home Palace, P.7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1436 Đường Trịnh Quang Nghị, P.7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 867 36 73
Trang web dreamhomepalace.com.vn
Vị trí chính xác 107.064.243, 106.624.361


Địa chỉ Dream Home Palace ở đâu?

1436 Đường Trịnh Quang Nghị, P.7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  High Intela - Căn hộ thông minh, Bình Trị Đông B