DU HỌC NHẬT – HÀN VIỆT – SSE HỒ CHÍ MINH, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156/2 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 222 37 98
Trang web
Vị trí chính xác 108.020.052, 1.066.518.655


Địa chỉ DU HỌC NHẬT - HÀN VIỆT - SSE HỒ CHÍ MINH ở đâu?

156/2 Đ. Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của DU HỌC NHẬT - HÀN VIỆT - SSE HỒ CHÍ MINH như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Arena Multimedia, 214 Nguyễn Đình Chiểu