Dụng Cụ Buffet Nhà Hàng – 177 Đồng Đen

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 177 Đồng Đen, St, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 760000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3869 1030
Trang web
Vị trí chính xác 107.892.843, 1.066.430.719


Địa chỉ Dụng Cụ Buffet Nhà Hàng ở đâu?

177 Đồng Đen, St, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 760000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dụng Cụ Buffet Nhà Hàng như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sashimi King - Thành Phố Hồ Chí Minh, Khu đô thị An Phú An Khánh