Dụng cụ thể hình tại TP.Hồ Chí Minh – 70/9/1 Nguyễn Sỹ Sách

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70/9/1 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 096 678 95 88
Trang web thethaokimthanh.vn
Vị trí chính xác 10.823.038, 1.066.384.633


Địa chỉ Dụng cụ thể hình tại TP.Hồ Chí Minh ở đâu?

70/9/1 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dụng cụ thể hình tại TP.Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Victec sport - 325b Nguyễn Sơn