DỤNG CỤ Y KHOA TIẾN DŨNG 1 – MEDISHOP.COM.VN – 570 Nguyễn Chí Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 570 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 696 08 00
Trang web medishop.com.vn
Vị trí chính xác 10.758.372.399.999.900, 1.066.604.821


Địa chỉ DỤNG CỤ Y KHOA TIẾN DŨNG 1 - MEDISHOP.COM.VN ở đâu?

570 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của DỤNG CỤ Y KHOA TIẾN DŨNG 1 - MEDISHOP.COM.VN như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thành Đạt - 91 Điện Biên Phủ