Dye Hard Barber House – Tiệm cắt tóc nam – 36/39A Nguyễn Gia Trí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36/39A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0877 782 939
Trang web
Vị trí chính xác 108.033.802, 1.067.163.094


Địa chỉ Dye Hard Barber House - Tiệm cắt tóc nam ở đâu?

36/39A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dye Hard Barber House - Tiệm cắt tóc nam như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Tóc Văn, TT. Nhà Bè