EIJIKO Kindergarten – Mầm Non Anh Nhi Hạnh, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Block A1, Cao ốc Xi Grand Court, 256, 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 137 70 68
Trang web eijikokindergarten.com
Vị trí chính xác 10.767.736, 1.066.599.032


Địa chỉ EIJIKO Kindergarten - Mầm Non Anh Nhi Hạnh ở đâu?

Block A1, Cao ốc Xi Grand Court, 256, 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của EIJIKO Kindergarten - Mầm Non Anh Nhi Hạnh như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Mạng xã hội của EIJIKO Kindergarten - Mầm Non Anh Nhi Hạnh là gì?

facebook: https://www.facebook.com/eijikokindergarten/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPK2n41BA-BlinWE23xAWpg

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Hoàng Yến - 117 Thống Nhất