English Coffee – 67A Lương Trúc Đàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67A Lương Trúc Đàm, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 439 85 43
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 107.750.536, 10.662.884.659.999.900


Địa chỉ English Coffee ở đâu?

67A Lương Trúc Đàm, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của English Coffee như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Mạng xã hội của English Coffee là gì?

facebook: https://www.facebook.com/CLBTiengAnh67LuongTrucDam/videos/english-coffee-shop-67a-l%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%BAc-%C4%91%C3%A0m-qu%E1%BA%ADn-t%C3%A2n-ph%C3%BAcommunication-classes-availab/543817183019188/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa Quân, Phường 7