ESPHIN CAFE, 245 Lạc Long Quân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 245 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0399 785 708
Trang web
Vị trí chính xác 107.644.026, 1.066.420.966


Địa chỉ ESPHIN CAFE ở đâu?

245 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của ESPHIN CAFE như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-16:30], Thứ Năm:[06:30-16:30], Thứ Sáu:[06:30-16:30], Thứ Bảy:[06:30-16:00], Chủ Nhật:[06:30-16:00], Thứ Hai:[06:30-16:30], Thứ Ba:[06:30-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Garden, 350 Nguyễn Văn Bứa