Ettu Cocktail Bar – 32 Hẻm 602 Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0384 281 838
Trang web
Vị trí chính xác 107.982.906, 1.067.176.343


Địa chỉ Ettu Cocktail Bar ở đâu?

32 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ettu Cocktail Bar như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-01:00], Thứ Ba:[17:00-01:00], Thứ Tư:[17:00-01:00], Thứ Năm:[17:00-01:00], Thứ Sáu:[17:00-01:00], Thứ Bảy:[17:00-01:00], Chủ Nhật:[17:00-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  YU BAR - QMF9+4J3, Sư Vạn Hạnh