F88 – 683 Lũy Bán Bích

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 683 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6388
Trang web camdo.f88.vn
Vị trí chính xác 107.813.968, 10.663.582.939.999.900


Địa chỉ F88 ở đâu?

683 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của F88 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00]

Mạng xã hội của F88 là gì?

facebook: https://www.facebook.com/683luybanbich/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi nhánh Quận 11 - Công ty Cổ Phần Đồng Shop Sun, 207 Đ. Âu Cơ