Fitness Factory – The Stronghold – 9 Đinh Bộ Lĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 357 83 04
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.037.867, 10.670.931.549.999.900


Địa chỉ Fitness Factory - The Stronghold ở đâu?

9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Fitness Factory - The Stronghold như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-23:00], Thứ Ba:[05:30-23:00], Thứ Tư:[05:30-23:00], Thứ Năm:[05:30-23:00], Thứ Sáu:[05:30-23:00], Thứ Bảy:[05:30-23:00], Chủ Nhật:[05:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VShape Fitness - 21-23 Trường Chinh