FPT Shop – 1 Đường Hậu Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 107.498.361, 1.066.490.549


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

1 Đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của FPT Shop là gì?

facebook: https://www.facebook.com/01HauGiang/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Nguyễn Phương, Phước Kiển