FPT Shop – 418 Nguyễn Văn Nghi (ngã ba, Trần Thị Nghỉ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 418 Nguyễn Văn Nghi (ngã ba, Trần Thị Nghỉ, NVN, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 108.267.051, 1.066.801.455


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

418 Nguyễn Văn Nghi (ngã ba, Trần Thị Nghỉ, NVN, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Địa chỉ email của FPT Shop là gì?

p@fptshop.com.vn, g@fptshop.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ Thanh Huy 2, TT. Cần Thạnh