FPT Shop, 705 QL22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 705 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6601
Trang web fptshop.com.vn
Vị trí chính xác 10.968.271.399.999.900, 106.485.647


Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

705 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của FPT Shop như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  FPT Shop - 1215 Đường 3/2