Fresh Mart – 26 Đường số 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Đường số 1, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3654 6479
Trang web
Vị trí chính xác 10.811.278.399.999.900, 106.708.096


Địa chỉ Fresh Mart ở đâu?

26 Đường số 1, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Fresh Mart như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Co.op Food, P.13