Gà Hấp Hèm 9999, VJ22+R72, Nguyễn Thị Sóc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VJ22+R72, Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 893 79 22
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.852.012.499.999.900, 1.066.006.283


Địa chỉ Gà Hấp Hèm 9999 ở đâu?

VJ22+R72, Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Hấp Hèm 9999 như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nướng, KP1