GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU – 10/14 10 Đường số 21

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10/14 10 Đường số 21, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam
Số điện thoại 093 299 60 59
Trang web
Vị trí chính xác 10.840.802, 1.066.500.329


Địa chỉ GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU ở đâu?

10/14 10 Đường số 21, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Việt Nam

Giờ làm việc của GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-23:30], Thứ Ba:[07:00-23:30], Thứ Tư:[07:00-23:30], Thứ Năm:[07:00-23:30], Thứ Sáu:[07:00-23:30], Thứ Bảy:[07:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Heo Quay Quyền Vân, Phường 14