Gach cafe – 119 Bình Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 119 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 204 368
Trang web
Vị trí chính xác 10.766.539.999.999.900, 1.066.487.423


Địa chỉ Gach cafe ở đâu?

119 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gach cafe như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa Mato House, Phường 7