Gánh Đậu – 119B Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 119B Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6683 3331
Trang web ganhdau.com
Vị trí chính xác 10.847.095.399.999.900, 1.066.339.187


Địa chỉ Gánh Đậu ở đâu?

119B Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gánh Đậu như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Địa chỉ email của Gánh Đậu là gì?

wecare.ganhdau@gmail.com, info@peppercornbeach.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Chay Tuệ Tâm - 40 Đ. 46