Gara ô tô Cường Nguyễn – thay nhớt, động cơ, gầm bệ, hộp số, điều hòa, điện ô tô – 1334 Đ. Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1334 Đ. Phạm Văn Đồng, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 180 84 09
Trang web 028 3512 7269
Vị trí chính xác Phường 22, Cửa hàng bảo trì và sửa chữ ô tô