GARAGE LÝ HẢI – 107 Kinh Đ. Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Kinh Đ. Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0845 466 466
Trang web lyhaiauto.com
Vị trí chính xác 107.496.976, 1.066.291.351


Địa chỉ GARAGE LÝ HẢI ở đâu?

107 Kinh Đ. Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GARAGE LÝ HẢI như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH AUTO HTM, 27C2 Phạm Hùng