Gartenstadt Restaurant – 34-36 Dong Khoi, ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34-36 Dong Khoi, ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 3623
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.774.574.099.999.900, 10.670.489.909.999.900


Địa chỉ Gartenstadt Restaurant ở đâu?

34-36 Dong Khoi, ward, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gartenstadt Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The German Beer Hall - 218 Đ. Nguyễn Văn Khối