Gateau et Sante, 46 Số 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Số 11, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 256 00 58
Trang web
Vị trí chính xác 10.757.143, 10.670.276.489.999.900


Địa chỉ Gateau et Sante ở đâu?

46 Số 11, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gateau et Sante như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh ABC, An Lạc