Ghế Gaming Hồng Quân 2 – 35/9 Võ Oanh, Võ Oanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35/9 Võ Oanh, Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 100 300
Trang web ghegaming.vn
Vị trí chính xác 108.025.456, 1.067.182.636


Địa chỉ Ghế Gaming Hồng Quân 2 ở đâu?

35/9 Võ Oanh, Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ghế Gaming Hồng Quân 2 như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:00], Thứ Ba:[08:30-17:00], Thứ Tư:[08:30-17:00], Thứ Năm:[08:30-17:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Cẩm Hùng - 175 Ngô Gia Tự