Giáo Hội Phật Giáo Giác Lâm Tự – 54 Phạm Văn Chiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3996 5649
Trang web
Vị trí chính xác 108.450.214, 1.066.439.644


Xem thêm:  Nhà thờ Phong Cốc, Thái Bình