Giặt Là PewPew, Phường 26

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 549/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72310, Việt Nam
Số điện thoại 028 6273 8683
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.091.032, 1.067.115.585


Địa chỉ Giặt Là PewPew ở đâu?

549/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72310, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Là PewPew như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi Vy Vy, Phường 5