Giặt nệm kymdan tại quận 2 – 20 Đ. Trần Não

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đ. Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0767 481 042
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.976.598, 1.067.310.839


Địa chỉ Giặt nệm kymdan tại quận 2 ở đâu?

20 Đ. Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt nệm kymdan tại quận 2 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-23:30], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Sấy 5S - 69/15 Đ. D2