Giặt Sấy Fast & Clean (2/88) – 688 Hà Huy Giáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 688 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 178 59 55
Trang web
Vị trí chính xác 108.859.551, 10.668.293.279.999.900


Địa chỉ Giặt Sấy Fast & Clean (2/88) ở đâu?

688 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Sấy Fast & Clean (2/88) như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi Xuân Mỹ - 312 Quang Trung