Giặt Sấy Nhanh, Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 333 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0357 841 922
Trang web
Vị trí chính xác 107.763.809, 10.664.660.909.999.900


Địa chỉ Giặt Sấy Nhanh ở đâu?

333 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Sấy Nhanh như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi Như Ý, Phường 4