Giặt Sấy – Vệ Sinh Giày Xà Phòng, 534 Đ. Lê Văn Lương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 534 Đ. Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0869 118 358
Trang web
Vị trí chính xác 10.733.533.699.999.900, 1.067.016.541


Địa chỉ Giặt Sấy - Vệ Sinh Giày Xà Phòng ở đâu?

534 Đ. Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Sấy - Vệ Sinh Giày Xà Phòng như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Giày Tây Ninh, Phường 2