Giặt Thảm Văn Phòng Quận Phú Nhuận – Alo Vệ Sinh, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72209, Việt Nam
Số điện thoại 092 318 13 53
Trang web alovesinh.com
Vị trí chính xác 107.936.412, 10.667.926.299.999.900


Địa chỉ Giặt Thảm Văn Phòng Quận Phú Nhuận - Alo Vệ Sinh ở đâu?

40 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72209, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Thảm Văn Phòng Quận Phú Nhuận - Alo Vệ Sinh như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Sấy 24h CN2 - 506 Nguyễn Ảnh Thủ