Giặt ủi Đăng Khoa, 2 Hà Huy Tập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 0464
Trang web
Vị trí chính xác 10.726.713.499.999.900, 10.671.396.039.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Sấy Kiều Thảo - 303 Chu Văn An