Giặt Ủi Hồng Quân – 195A Nguyễn Thượng Hiền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 195A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 447 27 70
Trang web
Vị trí chính xác 10.806.799.999.999.900, 10.668.419.999.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Ủi 339 - 360 Đ. Cây Trâm