Giò Chả Đông Hưng, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2071 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 868 47 55
Trang web giochadonghung.com
Vị trí chính xác 10.734.688.499.999.900, 10.664.611.629.999.900


Địa chỉ Giò Chả Đông Hưng ở đâu?

2071 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giò Chả Đông Hưng như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Yến Sào Quận 4 - 331, Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh