Gio Truong Sa Restaurant, 2C7 Trường Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2C7 Trường Sa, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 961 63 06
Trang web
Vị trí chính xác 107.883.482, 10.670.885.969.999.900


Địa chỉ Gio Truong Sa Restaurant ở đâu?

2C7 Trường Sa, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gio Truong Sa Restaurant như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-01:00], Thứ Năm:[16:00-01:00], Thứ Sáu:[16:00-01:00], Thứ Bảy:[16:00-01:00], Chủ Nhật:[16:00-01:00], Thứ Hai:[16:00-01:00], Thứ Ba:[16:00-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CƠM NIÊU 55 VŨNG TÀU, Phường 7