Girlboss The Beauty Room, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0395 064 214
Trang web
Vị trí chính xác 10.782.283.099.999.900, 10.670.546.569.999.900


Địa chỉ Girlboss The Beauty Room ở đâu?

10 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Girlboss The Beauty Room như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-20:00], Thứ Tư:[09:30-20:00], Thứ Năm:[09:30-20:00], Thứ Sáu:[09:30-20:00], Thứ Bảy:[09:30-20:00], Chủ Nhật:[09:30-20:00], Thứ Hai:[09:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Crown Nails, Phường 5