Glints Vietnam – 100 Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72400, Việt Nam
Số điện thoại 028 7100 3030
Trang web glints.com
Vị trí chính xác 107.801.727, 10.669.519.629.999.900


Địa chỉ Glints Vietnam ở đâu?

100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72400, Việt Nam

Giờ làm việc của Glints Vietnam như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  ESUHAI, Phường 13