Golden Hotel, 4 Trần Xuân Soạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 792 69 10
Trang web
Vị trí chính xác 10.751.737, 106.718.729


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Vương Quang, 146 Bùi Thị Xuân