Golden Lotus Healing Spa World – 27 Phạm Ngọc Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 9000
Trang web goldenlotusspa.vn
Vị trí chính xác 107.838.403, 1.066.936.029


Địa chỉ Golden Lotus Healing Spa World ở đâu?

27 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Golden Lotus Healing Spa World như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thảo Thảo EyeBrows & Academy, TT. Châu Thành