Good Vibes Central Hotel – 277 Lê Thánh Tôn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 277 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 8122
Trang web
Vị trí chính xác 107.716.786, 1.066.955.811


Hình ảnh

Xem thêm:  Lai Hotel - số 8 Phan Đình Phùng