GS25 Centre Point – 239 Nguyễn Trọng Tuyển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 239 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636078
Trang web gs25.com.vn
Vị trí chính xác 10.797.729.499.999.900, 1.066.731.245


Địa chỉ GS25 Centre Point ở đâu?

239 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GS25 Centre Point như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam, Bình Trị Đông B