Gym Hai Huynh – 15/10c Trung Mỹ – Tân Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15/10c Trung Mỹ – Tân Xuân, Chung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 775 36 37
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.870.906.999.999.900, 1.066.073.588


Địa chỉ Gym Hai Huynh ở đâu?

15/10c Trung Mỹ – Tân Xuân, Chung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gym Hai Huynh như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-11:00], Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Ngày Nắng, Phường 10