Há cảo 45 – 45 Nguyễn Văn Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 638 50 18
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.793.657.999.999.900, 106.709.564


Địa chỉ Há cảo 45 ở đâu?

45 Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Há cảo 45 như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-00:00], Thứ Ba:[16:00-00:00], Thứ Tư:[16:00-00:00], Thứ Năm:[16:00-00:00], Thứ Sáu:[16:00-00:00], Thứ Bảy:[16:00-00:00], Chủ Nhật:[16:00-00:00]

Địa chỉ email của Há cảo 45 là gì?

info@foody.com.cy, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Vua Bánh Mì - 14 Ung Văn Khiêm