Häfele Design Center HCMC – 46A Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72209, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 7300
Trang web hafele.com.vn
Vị trí chính xác 10.793.878.999.999.900, 106.678.805


Địa chỉ Häfele Design Center HCMC ở đâu?

46A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72209, Việt Nam

Giờ làm việc của Häfele Design Center HCMC như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Điện Lạnh Phát Đạt - Đ. Song Hành