Hải Sản Gành Biển – 221 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 398 10 79
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.811.706.299.999.900, 1.066.950.765


Địa chỉ Hải Sản Gành Biển ở đâu?

221 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Gành Biển như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Địa chỉ email của Hải Sản Gành Biển là gì?

info@foody.com.cy, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Chicken Plus Vĩnh Hội - 7 Đ. Vĩnh Hội