Hải sản Hải Châu Nguyễn Hữu Cảnh – 67 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0846 355 366
Trang web haisanhaichau.vn
Vị trí chính xác 107.920.608, 1.067.179.183


Địa chỉ Hải sản Hải Châu Nguyễn Hữu Cảnh ở đâu?

67 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản Hải Châu Nguyễn Hữu Cảnh như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Sơn Thuỷ, 28 Phạm Hữu Tâm