Hải Sản Sạch Hoàng Long | Hải Sản Gò Vấp | Cung Cấp Hải Sản | Chuyên Hải Sản Tươi Sống – 13 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71410, Việt Nam
Số điện thoại 096 769 69 39
Trang web haisansachhoanglong.com
Vị trí chính xác 10.815.688, 1.066.882.481