Hair Bar – Lau 1, 78 Ngô Đức Kế 1st floor

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lau 1, 78 Ngô Đức Kế 1st floor, Bến Nghé, Quận 1, Việt Nam
Số điện thoại 090 990 43 03
Trang web hairbar.vn
Vị trí chính xác 107.724.687, 1.067.040.274


Địa chỉ Hair Bar ở đâu?

Lau 1, 78 Ngô Đức Kế 1st floor, Bến Nghé, Quận 1, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Bar như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Phạm Uyên, Phường 4